Kiedy potrzebny aparat słuchowy?

Jeżeli tylko zauważymy u siebie kłopot ze słuchem należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który w zależności od rodzaju przyczyn niedosłuchu może zlecić nam noszenie aparatu słuchowego. Aparat słuchowy otwiera drzwi do świata dźwięków, które wydawały się bezpowrotnie utracone.  
Emocje z tym związane są najczęściej bardzo skrajne od podekscytowania aż po lęk i niechęć. Urządzenia te umożliwiają korekcję większości niedosłuchów. Dzięki nim osoba niedosłysząca może na nowo usłyszeć więcej dźwięków w sposób jak najbardziej zbliżony do normalnego zdrowego sposobu słyszenia. Znacznie poprawiają one zrozumienie mowy, aczkolwiek należy pamiętać, że aby efekty w zrozumieniu były jak najlepsze potrzeba trochę czasu, systematyczności, cierpliwości i ćwiczeń.  Ucho na nowo musi nauczyć się słuchać, przetwarzać dźwięki, rozumieć je.  Użytkownicy aparatów słuchowych normalnie funkcjonują w życiu codziennym. Im dłużej w ciągu dnia noszą aparat tym efekty i zamierzone cele zostają szybciej osiągnięte.

Dzieci z obustronnym ubytkiem słuchu, zwłaszcza bardzo małe, powinny zostać protezowane zawsze binauralnie jak najszybciej (przed 6 miesiącem życia) w celu zapewnienia maksymalizacji ich ogólnego rozwoju.

Na rynku jest wiele różnych modeli aparatów słuchowych; zauszne, wewnątrzuszne. Różnią się one wielkością, kształtem, kolorem, technologią zaawansowania, producentem, ceną.

W celu prawidłowego doboru aparatu słuchowego należy zgłosić się do punktu protetycznego, w którym protetyk słuchu w sposób profesjonalny i rzetelny dobierze odpowiedni aparat do predyspozycji i oczekiwań pacjenta.