Jak sprawdzić słuch?

Jest kilka sposobów sprawdzenia słuchu zarówno u dzieci jak i osób starszych. Najprostszym sposobem na sprawdzenie swojego słuchu jest badanie audiometryczne.

Wykonać można je u osoby dorosłej i u dzieci powyżej 6 roku życia, ponieważ potrzebna jest współpraca lekarza/protetyka z pacjentem.  Podstawowym badanie audiometrycznym jest audiometria tonalna. Test przeprowadzany jest w izolowanym dźwiękowo pomieszczeniu przy pomocy audiometru. Aparat emituje dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwościach. Osoba badania musi sygnalizować które dźwięki słyszy. Wynikiem badania jest audiogram z wykresem przedstawiającym zakres słyszenia na różnych częstotliwościach.

Często badanie to jest poprzedzone bardziej podstawowym testem Ecola. Urządzenie emituje dźwięki raz do jednego raz do drugiego ucha. Pacjent słyszy je w słuchawkach. Jeśli wszystkie dźwięki SA słyszane nie ma potrzeby wykonywania audiometrii. Jeśli natomiast któryś dźwięk nie jest słyszany potrzebne jest określenie wielkości ubytku słuchu właśnie przy pomocy audiometrii tonalnej.

Aby sprawdzić zrozumiałość mowy wykonuje się audiometrię słowną.

Uszkodzenie słuchu u noworodka można wykryć bardzo wcześnie za pomocą badań przesiewowych wykonywanych w jeszcze w szpitalu. Na jego podstawie nie można jednak postawić rozpoznania.

U dzieci wykonuje się też badania audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej lub badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.

Badanie audiometrii impedancyjnej umożliwia ocenę ucha środkowego, otoemisja akustyczna ocenia stan ślimaka, natomiast potencjały wywołane ocenę czynności bioelektrycznej układu słuchowego, począwszy od ślimaka poprzez pień mózgu i ośrodki podkorowe aż do kory mózgowej.