Co szkodzi słuchowi?

Hałas szczególnie ten agresywny jest głównym winowajcom pogarszającego się słuchu. Bezpowrotnie zabija on komórki rzęsa te, które odbierają drgania fal dźwiękowych i przekazują je do mózgu.

Należy pamiętać iż bardzo niebezpieczny jest hałas o dużej częstotliwości i dużym natężeniu.  Krótki, niespodziewany hałas- pisk, wybuch petardy uczyni znacznie większe spustoszenie niż hałas ciągły ale nie trwający długo.

Stałe towarzyszący na hałas powoduje nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu kosteczek słuchowych a co za tym idzie pogorszenie się słyszenia. Mogą pojawić się tez nieprzyjemne szumy uszne.

Szkodliwość hałasu wyznacza się w decybelach:

  • Poniżej 35 dB – nieszkodliwy
  • 55-65 dB wywołujący irytację
  • Powyżej 65 dB –próg szkodliwości wywołuje agresję
  • Poziom natężenia do 85 dB stanowi próg uszkodzenia słuchu
  • Do 130 dB grozi stałym uszkodzeniem
  • Ponad 130 dB powoduje stałe, nieodwracalne uszkodzenie słuchu i

Również źle leczone lub nie leczone w ogóle stany zapalne uszu mogą mieć negatywny wpływ na jakość słyszenia. Przyjmowanie niektórych leków również może pogarszać słuch. Patyczki higieniczne używane do czyścienia uszu również są groźne- można przebić sobie błonę bębenkową. Słuchawki do odtwarzaczy są wielkim zagrożeniem dla naszego słuchu, szczególnie te wkładane bezpośrednio do kanału słuchowego. Zatrucia tlenkiem węgla, metalami ciężkimi lub pestycydami także mogą spowodować pogorszenie się słuchu.