Odruchy z mięśnia strzemiączkowego

Odruchy z mięśnia strzemiączkowego

– jest to pomiar określający, jakie natężenie dźwięku wywołuje odruch obronny układu słuchowego. Dla dużych natężeń dochodzi do automatycznego skurczu mięśnia strzemiączkowego odpowiedzialnego za usztywnianie układu przewodzenia dźwięków w uchu środkowym, co w efekcie zabezpiecza nasz organizm przed skutkami narażenia na dźwięki nieprzyjemnie głośne. Prawidłowy próg wywołania odruchu powinien się mieścić w przedziale 70-90 dB powyżej progu słyszenia. Podwyższenie lub obniżenie tego progu może świadczyć o patologii słuchu. W trakcie badania w uchu pacjenta umieszczana jest sonda pomiarowa. Słyszalne są dźwięki od średnio głośnych do głośnych. Pomiar wykonuje się sam i trwa ok. 5 minut. Przeciwwskazaniem do wykonania badania może być duża nadwrażliwość słuchowa.

Przygotowanie: czyste uszy, bez zalegającej woskowiny; brak nadwrażliwości słuchowej.