Audiometria słowna

Audiometria słowna

– badanie zdolności rozumienia mowy. Wykonywane u pacjentów powyżej 6 r. ż. W trakcie badania pacjent słyszy przez słuchawki wyrazy o różnym natężeniu głośności. Ma za zadanie powtarzać słowa w takiej formie, w jakiej je zrozumie. Audiometria słowna pozwala określić, w jakim stopniu doszło do tzw. deprywacji słuchu w przypadku istniejącego niedosłuchu. Jest też wykonywana w przypadku podejrzenia zaburzeń centralnych, mających źródło w nieprawidłowym funkcjonowaniu nerwu słuchowego bądź obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozumienie mowy. Jest badaniem niezwykle przydatnym w procesie doboru i dopasowania aparatów słuchowych.

Przygotowanie: uszy powinny być czyste, bez zalegającej woskowiny; pacjent powinien być wypoczęty, skoncentrowany.