ABR / BERA (ang. Auditory Brainstem Response)

ABR / BERA (ang. Auditory Brainstem Response)

– specjalistyczne badanie elektrofizjologiczne sprawdzające jakość słyszenia na poziomie pnia mózgu. W trakcie badania pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej, najlepiej w stanie snu fizjologicznego. Na głowie pacjenta umieszczane są elektrody. Pacjent ma także założone słuchawki, przez które generowane są bodźce dźwiękowe. Elektrody odczytują aktywność mózgu w momencie pobudzenia układu słuchowego dźwiękiem. Badanie pozwala określić dokładnie próg słyszenia (dla wybranych częstotliwości) nie wymagając odpowiedzi ze strony pacjenta. Badanie ABR powinno być poprzedzone tympanometrią, a uzupełniająco także otoemisją akustyczną. Najczęściej jest zalecane w przypadkach, gdy nie można wykonać standardowego badania progowego (audiometria tonalna), a więc u noworodków, niemowląt, ale również u dzieci i dorosłych jako badanie uzupełniające diagnostykę. Zaleca się je także w przypadku nagłej głuchoty i pomocniczo w diagnostyce chorób neurologicznych. Badanie razem z przygotowaniem (badania poprzedzające, przyklejenie elektrod) zajmuje około dwóch godzin.

Przygotowanie: oczyszczone z woskowiny uszy, pacjent w stanie snu fizjologicznego lub leżący spokojnie bez ruchu, odprężony;