Badania słuchu

Dowiedz się, jakie wykonasz u nas badania, na czym polegają, kiedy je robić oraz jak się do nich przygotować.

W gabinetach „GRAN” oferujemy Państwu wykonanie szeregu badań sprawdzających stan układu słuchowego –  począwszy od struktur  ucha zewnętrznego i środkowego, poprzez ucho wewnętrzne, aż do pnia mózgu, w którym zachodzi właściwe słyszenie dźwięków. Wszystkie badania wykonywane są w specjalnie do tego przygotowanej kabinie dźwiękoszczelnej, przy użyciu sprzętu najwyższej jakości. 

Audiometria tonalna

jest najczęściej wykonywanym badaniem słuchu

Audiometria słowna

badanie zdolności rozumienia mowy

Tympanometria

jest badaniem najczęściej zalecanym dla najmłodszych pacjentów

Odruchy z mięśnia strzemiączkowego

jest to pomiar określający, jakie natężenie dźwięku wywołuje odruch obronny układu słuchowego

Otoemisja akustyczna DP-OAE

badanie sprawdzające czułość słyszenia i wrażliwość komórek słuchowych na pobudzenie dźwiękiem

ABR / BERA (ang. Auditory Brainstem Response)

specjalistyczne badanie elektrofizjologiczne sprawdzające jakość słyszenia na poziomie pnia mózgu