Dofinansowanie PFRON

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do pomocy słuchowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowania te najczęściej są przydzielane za pośrednictwem placówek MOPS lub PCPR. Dodatkowym warunkiem jest nieprzekroczenie progu osiąganych dochodów oraz równoczesne skorzystanie z refundacji NFZ.

Wysokość dofinansowania nie jest stała i różni się w zależności od miasta/powiatu w którym ubiegamy się o dopłatę. Osoby dorosłe mogą liczyć na kwoty z przedziału 300 – 1 500 zł na każde ucho. W przypadku dzieci zwykle nie ma limitów lub są równe limitom NFZ (2 000zł na każde ucho).

Osobom które chcą skorzystać z dofinansowania PFRON udzielimy wszystkich aktualnych informacji oraz pomożemy przygotować dokumenty. Więcej informacji pod poniższymi adresami. 

https://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie

http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr