Dofinansowanie NFZ

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, każda osoba z niedosłuchem przekraczającym wartość 40 dB może liczyć na refundację dwóch aparatów słuchowych. Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji w zależności od wieku i potrzeb.

Refundacja NFZ jest rozliczana od razu w gabinecie protetyki słuchu. Rozliczenie następuje przez pomniejszenie ceny aparatu o wartość refundacji.
Dla przykładu:

Aparaty słuchowe:           2 x 3 000 zł = 6 000 zł
Refundacja NFZ :              2 x 700 zł = 1 400 zł
Klient zapłaci:                   2 x 2 300 zł = 4 600 zł


Aby uzyskać refundację NFZ należy:

– wykonać badanie słuchu;
– udać się do specjalisty (otolaryngolog, audiolog, foniatra, audiofonolog), który wystawi zlecenia (wnioski) na odpowiednie pomoce słuchowe;
– wystawione przez specjalistę dokumenty należy złożyć w Punkcie Ewidencyjnym NFZ celem potwierdzenia prawa do refundacji. Listę punktów ewidencyjnych w województwie małopolskim znajdziesz pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/punkty-ewidencyjne/
– udać się do protetyka słuchu celem dopasowania aparatu.

Z wyjątkiem potwierdzenia prawa do refundacji, wszystkie pozostałe czynności załatwisz na miejscu w naszych gabinetach.