W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, każda osoba z niedosłuchem przekraczającym wartość 40 dB może liczyć na refundację dwóch aparatów słuchowych. Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji w zależności od wieku i potrzeb.

  • Kwoty refundacja NFZ

Osoby powyżej 26 roku życia

WARUNEK: niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 40 dB

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

jednousznie – 700 zł
obuusznie – 1 400 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – min. 30%

WKŁADKA USZNA

jednousznie – 50 zł
obuusznie – 100 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – 0%

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

jednousznie – 1 260 zł
obuusznie – 2 520 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – min. 30%

Osoby powyżej do 26 roku życia

WARUNEK: niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

jednousznie – 2 000 zł
obuusznie – 4 000 zł

refundacja co 3 lata / udział własny – 0%

WKŁADKA USZNA

jednousznie – 60 zł
obuusznie – 120 zł

refundacja bez ograniczeń / udział własny – 0%

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

jednousznie – 1 800 zł
obuusznie – 3 600 zł

refundacja co 3 lata / udział własny – 0%

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY SŁYSZENIE

2 750 zł
raz na 5 lat / udział własny – min. 50%

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

WARUNEK: niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 40 dB

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

jednousznie – 1 000 zł
obuusznie – 2 000 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – 0%

WKŁADKA USZNA

jednousznie – 50 zł
obuusznie – 100 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – 0%

APARAT SŁUCHOWY

NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

jednousznie – 1 800 zł
obuusznie – 3 600 zł

refundacja co 5 lat / udział własny – 0%

Refundacja NFZ jest rozliczana od razu w gabinecie protetyki słuchu. Rozliczenie następuje przez pomniejszenie ceny aparatu o wartość refundacji.
Dla przykładu:

Aparaty słuchowe:           2 x 3 000 zł = 6 000 zł
Refundacja NFZ :              2 x 700 zł = 1 400 zł
Klient zapłaci:                   2 x 2 300 zł = 4 600 zł


Aby uzyskać refundację NFZ należy:

– wykonać badanie słuchu;
– udać się do specjalisty (otolaryngolog, audiolog, foniatra, audiofonolog), który wystawi zlecenia (wnioski) na odpowiednie pomoce słuchowe;
– wystawione przez specjalistę dokumenty należy złożyć w Punkcie Ewidencyjnym NFZ celem potwierdzenia prawa do refundacji. Listę punktów ewidencyjnych w województwie małopolskim znajdziesz pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/punkty-ewidencyjne/
– udać się do protetyka słuchu celem dopasowania aparatu.

Z wyjątkiem potwierdzenia prawa do refundacji, wszystkie pozostałe czynności załatwisz na miejscu w naszych gabinetach.