Pacjenci z obustronnym ubytkiem słuchu często stają przed dylematem, czy potrzebują dwóch aparatów słuchowych jednocześnie, czy też wystarczy im jedno urządzenie. Bezsprzecznie, przy ubytkach dotyczących obojga uszu (zarówno symetrycznych, jak i niesymetrycznych) największy zysk z protezowania można uzyskać przy zastosowaniu dwóch aparatów słuchowych. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka prostych argumentów wyjaśniających ten stan rzeczy.

1. Słyszenie przestrzenne a rozumienie mowy w hałasie.
Słyszenie, podobnie do widzenia, jest procesem przestrzennym. To, że natura wyposażyła nas w dwoje uszu nie pozostaje bez znaczenia. Nasz mózg potrafi doskonale porównywać informacje słuchowe dochodzące z ucha prawego i lewego. To właśnie ta właściwość kory mózgowej pozwala na dobre rozumienie mowy w warunkach wzmożonego hałasu. W wielu codziennych sytuacjach znajdujemy się w środowisku, w którym występuje więcej niż jedno źródło dźwięku – zatłoczona kawiarnia, rodzinne spotkanie przy wspólnym stole czy spacer miejskim deptakiem to doskonałe przykłady. Kiedy nawiązujemy rozmowę w hałaśliwym otoczeniu, oczekujemy dobrego rozumienia słów bez konieczności ciągłego odwracania głowy w stronę rozmówcy, bez zawstydzającego, ciągłego proszenia o powtórzenie. Dla osób z obustronnym uszkodzeniem słuchu naturalna swoboda prowadzenia rozmowy w utrudnionych warunkach akustycznych możliwa jest tylko w dwóch aparatach.

2. Lokalizacja źródła dźwięku.
Telefon dzwoni, ale trudno jest określić, gdzie leży słuchawka? Ktoś woła nas po imieniu, ale nie potrafimy rozpoznać, z której strony słyszymy dźwięk? To typowe problemy pacjentów z niesymetrycznym słuchem. Przy dużej różnicy międzyusznej takie sytuacje będą się zdarzały. Dotyczy to zarówno osób z niedosłuchem jednostronnym (gdy jedno ucho działa prawidłowo, a drugie nie), jak i tych z niedosłuchem symetrycznym, jednak zaprotezowanych tylko jednym aparatem. Równomierne słyszenie odgrywa kluczową rolę w lokalizowaniu bodźców. Tylko protezowanie obuuszne zapewnia prawidłową lokalizację źródła dźwięku.

3. Komfort.
Na koniec warto podkreślić, że dla maksymalnego komfortu słyszenia w przypadku niedosłuchów obustronnych konieczne jest protezowanie obuuszne. Uczucie przytkania ucha po stronie, gdzie nie ma aparatu, wrażenie nienaturalnego brzmienia mowy po stronie zaprotezowanej, echo, pogłos lub dudnienie to efekty noszenia jednego aparatu w przypadku, gdy konieczne są dwa. Stosowanie aparatu słuchowego ma być przyjemnością, a z czasem powinno stać się czymś naturalnym dla użytkownika. Stosowanie dwóch aparatów pozwala dużo szybciej przyzwyczaić się do nowych wrażeń, a to dlatego, że są one wtedy dużo przyjemniejsze. Protezowanie obuuszne zapewnia pacjentom maksymalny komfort brzmieniowy, co jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie adaptacyjnym.